Τηλεσυμβουλευτική

Η τηλεσυμβουλευτική απευθύνεται στους φοιτητές που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα και  αντιμετωπίζουν πρακτικές δυσκολίες ή δεν επιθυμούν να επισκεφθούν προσωπικά τον ψυχολόγο στο Κέντρο συμβουλευτικής Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να απευθύνετε ερωτήματα σχετικά με θέματα που σας απασχολούν. Ο ψυχολόγος στο Κέντρο συμβουλευτικής Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα διαβάσει την ερώτησή σας και θα απαντήσει προσωπικά στο μήνυμα σας. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η τηλεσυμβουλευτική ενέχει περιορισμούς που δεν επιτρέπουν τη συστηματική υποστήριξη του χρήστη, καθώς δε μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική επαφή της συμβουλευτικής και τις περισσότερο διευρυμένες δυνατότητες που προσφέρει για αξιολόγηση και υποστήριξη.

Τα αιτήματα ελέγχονται 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα & Τρίτη, από τους Ψυχολόγους του Κέντρου Συμβουλευτικής Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και αποστέλλεται προσωπική απάντηση εντός 48 ωρών.

Για να διεξάγετε μια συνεδρία τηλεσυμβουλευτικής, θα πρέπει να επιλέξετε το πορτοκαλί εικονίδιο που βρίσκεται στο κάτω δεξιά μέρος της ιστοσελίδας και να εισάγετε τα στοιχεία σας.