Συμβουλευτική Ομηλίκων

Ορισμός και Έννοια της Συμβουλευτικής Ομηλίκων

Η Συμβουλευτική Ομηλίκων  είναι ένα σύστημα προσφοράς και αποδοχής βοήθειας μεταξύ ατόμων:

 • Όμοιας ηλικίας
 • Ατόμων που βρίσκονται στην ίδια φάση ζωής
 • Ατόμων που μοιράζονται μια κοινή ή μια παρόμοια εμπειρία ζωής

Στηρίζεται στις παρακάτω βασικές αρχές:

 • Αμοιβαίος σεβασμός 
 • Υπευθυνότητα 
 • Κατανόηση

Αυτός ο τρόπος συσχέτισης, αντίδρασης και βοήθειας προς τους ανθρώπους έχει ως κύριους στόχους :

 • Την εξερεύνηση των σκέψεων, των συναισθημάτων, των θεμάτων και των ανησυχιών, με την ελπίδα να επιτευχθεί η σαφής κατανόηση τους
 •  Την λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων προς την επίλυση των δυσκολιών του ατόμου
 •  Την συναισθηματική αποφόρτιση του ατόμου

Οι άνθρωποι που βρίσκονται στην ίδια φάση ζωής ή έχουν περάσει από αντίστοιχη φάση ζωής στο σύντομο παρελθόν τους, φαίνεται να έχουν κάτι ξεχωριστό να προσφέρουν στον Ομήλικο που βρίσκεται υπό κατάσταση στρες και συναισθηματικής έντασης:

Αντί παθητικά και από απόσταση να παρακολουθούν το άτομο να αγωνίζεται να κατανοήσει και να διαχειριστεί αυτό που του συμβαίνει, έχουν τη διάθεση να προσφέρουν φιλία και χρόνο για να ακούσουν, αρχίζουν να βοηθούν, να στηρίζουν και να κατανοούν σε μεγάλο βαθμό καθώς μοιράζονται μαζί τους μια ξεχωριστή ιστορία και ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο.

Επίσης, οι Σύμβουλοι Ομηλίκων είναι εκπαιδευμένοι:

 • Σε δεξιότητες καλής επικοινωνίας και συμβουλευτικής και μπορούν να υιοθετούν την ενεργητική ακρόαση στην αλληλεπίδραση τους
 •  Να υποστηρίζουν την αναζήτηση εναλλακτικών δίχως να καταφεύγουν στην απόδοση προσωπικών συμβουλών και κατευθύνσεων

Επομένως η αποτελεσματικότητα της Συμβουλευτικής Ομηλίκων φαίνεται να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι οι ομήλικοι καθώς έχουν παρόμοιες εμπειρίες, μπορούν να καταλάβουν ο ένας τον άλλο με ενσυναίσθηση, και χωρίς να διακατέχονται από κριτική ή κατευθυντική στάση απέναντι στο άτομο. Πρόκειται για μια σύγχρονη μορφή συμβουλευτικής που  βασίζεται στην έμφυτη φυσική ανθρώπινη τάση αναζήτησης ανθρώπων με όμοιες εμπειρίες, με όμοιες ανησυχίες και προβλήματα, γιατί πιστεύουν ότι θα γίνουν καλύτερα κατανοητοί αλλά και γιατί θα βοηθηθούν στην καλύτερη κατανόηση της δικής τους κατάστασης.

Σύμβουλοι ομηλίκων υπάρχουν και λειτουργούν με όλες τις ομάδες ηλικιών και για ένα ευρύ φάσμα ανθρώπινων  καταστάσεων.

Η Συμβουλευτική Ομηλίκων δύναται να εφαρμοστεί σε ποικίλα πλαίσια:

 • Σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης
 • Σε κέντρα ψυχικής υγείας
 • Σε νοσοκομεία
 • Σε κοινοτικά κέντρα
 • Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς 

Οφέλη της συμβουλευτικής Ομηλίκων στους συμβουλευόμενους

 • Πρόσληψη συναισθηματικής στήριξης
 • Ανάπτυξη δεξιότητας δημιουργίας στενών σχέσεων
 • Ανάπτυξη δεξιότητας για αυτό- φροντίδα
 • Μείωση του άγχους
 • Προληπτική δράση ως προς τις εξαρτήσεις
 • Προληπτική δράση ως προς τις απόπειρες αυτοκτονίας
 • Μείωση της επιθετικότητας
 • Επίτευξη σωματικής και ψυχικής ευημερία
 • Ανάπτυξη προσωπικών & κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη αυτονομίας

Είναι γεγονός ότι και οι σύμβουλοι ομηλίκων έχουν και οι ίδιοι ουσιαστικά οφέλη από την δράση τους!

 • Αύξηση στην αυτοπεποίθηση τους
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων
 • Ενίσχυση της αίσθησης ευθύνης
 • Ενίσχυση της εκτίμησης για τους συνανθρώπους
 • Μεγαλύτερη αίσθηση ικανοποίησης από τον εαυτό καθώς συμβάλλουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής του περιβάλλοντος τους
 • Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων καλής επικοινωνίας
 • Ανάπτυξη ικανότητας για αυθόρμητη αναζήτηση βοήθειας χωρίς δισταγμούς

Πηγές:

Μαλικιώση- Λοΐζου Μ. (2014). Συμβουλευτική ομηλίκων στην εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

Hsi T.K. (2013). A basic guide to peer helping. Singapore Management University

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Συμβουλευτικής Ομηλίκων (Ε.ΣΥ.ΟΜ.)