Ανακοινώσεις

March 30, 2020

Οδηγίες για τη διαχείριση του χρόνου κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού

March 30, 2020

Οδηγίες για τη διαχείριση των σχέσεων κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού

March 30, 2020

Οδηγίες για τη διαχείριση του άγχους και της αίσθησης απειλής κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού

November 5, 2019

“Σεμινάριο Εκπαίδευσης στην Αποτελεσματική Επικοινωνία και Συμβουλευτική”

September 27, 2019

Δελτίο Τύπου 27/09/2019

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ανακοινώνει τη δημιουργία ομάδας με θέμα: “Βελτίωση της Απόδοσης στη Σχολή”
September 25, 2019

Δελτίο Τύπου 25/09/2019

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ανακοινώνει τη δημιουργία ομάδας με θέμα: “Τεχνικές Μελέτης”