Το ΣΚΦ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ανακοινώνει την δημιουργία ομάδας με θέμα: “Τεχνικές Μελέτης”