“Σεμινάριο Εκπαίδευσης στην Αποτελεσματική Επικοινωνία και Συμβουλευτική”