Πρόσκληση Συμμετοχής των φοιτητριών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Νέων Γυναικών WOMENTORS