Πρόσκληση προς νέες γυναίκες 18-35 ετών για τη συμμετοχή τους σε δωρεάν σεμινάρια ενδυνάμωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος ενδυνάμωσης γυναικών WOMENTORS. Η υποβολή αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 31-10 -20

Παράταση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέχρι τις 15/07/2020 στο πρόγραμμα ενδυνάμωσης νέων γυναικών WOMENTORS
July 9, 2020
Συμμετοχή στην έρευνα: Πρώιμες τραυματικές εμπειρίες και ψυχοκοινωνική προσαρμογή στην ενήλικη ζωή.
November 15, 2020
Show all

Πρόσκληση προς νέες γυναίκες 18-35 ετών για τη συμμετοχή τους σε δωρεάν σεμινάρια ενδυνάμωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος ενδυνάμωσης γυναικών WOMENTORS. Η υποβολή αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 31-10 -20