Παράταση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέχρι τις 15/07/2020 στο πρόγραμμα ενδυνάμωσης νέων γυναικών WOMENTORS

Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών
June 12, 2020
Show all

Παράταση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέχρι τις 15/07/2020 στο πρόγραμμα ενδυνάμωσης νέων γυναικών WOMENTORS