Παράταση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέχρι τις 15/07/2020 στο πρόγραμμα ενδυνάμωσης νέων γυναικών WOMENTORS