Οδηγίες για τη διαχείριση των σχέσεων κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού