Οδηγίες για τη διαχείριση του χρόνου κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού