Διαδικτυακή ενημέρωση για την πρόληψη των εξαρτήσεων

Συμμετοχή σε έρευνα για την ΕξΑ Εκπαίδευση την εποχή της πανδημίας. Η έρευνα διεξάγεται σε συνεργασία με το ΣΚΦ.
May 18, 2020
Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών
June 12, 2020
Show all

Διαδικτυακή ενημέρωση για την πρόληψη των εξαρτήσεων