Στόχοι του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Βασικός στόχος του ΣΚΦ είναι η ομαλή προσαρμογή όλων των φοιτητών στην ακαδημαϊκή ζωή του ιδρύματος προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στις ακαδημαϊκές απαιτήσεις και ως εκ τούτου να αυξηθεί το ποσοστό έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών.

Ειδικότερα, μέριμνα του ΣΚΦ είναι:

α) Να βοηθήσει τους φοιτητές να αξιοποιήσουν τις ικανότητες τους, στον ακαδημαϊκό και τον προσωπικό τους χώρο.

β) Να προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη, σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο, στους φοιτητές που αντιμετωπίζουν περιστασιακές δυσκολίες σε αναπτυξιακά, προσωπικά και εκπαιδευτικά ζητήματα και σε προβλήματα προσαρμογής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Τ ο Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ιδρύθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» με Κωδικό πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5024822 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2018.

Αρχική
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία και τον κώδικα δεοντολογίας του Κέντρου ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.

Αρχική
ΣΤΕΛΕΧΗ

Επιστημονική Υπεύθυνη του Έργου είναι η κα. Κουνενού Καλλιόπη, Καθηγήτρια της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.


 
 
parallax background
 

NEWSLETTER

Εγγραφείτε για να μαθαίνετε τα νέα μας


   

  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ


  Στόχος του Κέντρου είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν αυτογνωσία, αυτό-αποτελεσματικότητα και αυτοδιαχείριση και να ενεργοποιηθούν σε θέματα προσωπικής εξέλιξης και διαπροσωπικών σχέσεων.

  Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις για τις οποίες παρέχεται στήριξη:

  Αρχική

  Δυσκολίες προσαρμογής στην ακαδημαϊκή ζωή

  Αρχική

  Άγχος, στρες


  Αρχική

  Κατάθλιψη, μοναξιά

  Αρχική

  Οικογενειακά προβλήματα


  Αρχική

  Προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις

  Αρχική

  Δυσκολίες στη διαχείριση χρόνου. Ενίσχυση της αυτό-αποτελεσματικότητας


  Αρχική

  Πένθος

  Αρχική

  Μαθησιακές δυσκολίες


  Αρχική

  Ζητήματα που αφορούν άτομα με Ειδικές Ανάγκες

  Αρχική

  Εθισμός στο διαδίκτυο


  Αρχική

  Εξάρτηση από ουσίες